mu88 bet

mu88 betLiên kết đăng nhậpmu88 betLiên kết đăng nhập
Công trình tư nhân
mu88 betLiên kết đăng nhập
CHỦ ĐẦU TƯ
Bà NGUYỄN THỊ KIỀU LIÊN
ĐỊA ĐIỂM
Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
QUI MÔ
5 Tầng | 400 m2
NỘI DUNG
Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG
Tháng 6 năm 2021
HOÀN THÀNH
Tháng 12 năm 2021
mu88 betLiên kết đăng nhập
CHỦ ĐẦU TƯ
Bà NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
ĐỊA ĐIỂM
Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ
3 Tầng
NỘI DUNG
Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất
KHỞI CÔNG
Tháng 5 năm 2021
HOÀN THÀNH
Tháng 10 năm 2021
mu88 betLiên kết đăng nhập
CHỦ ĐẦU TƯ
Bà PHAN KIM Y
ĐỊA ĐIỂM
Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ
3 Tầng
NỘI DUNG
Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất
KHỞI CÔNG
Tháng 4 năm 2021
HOÀN THÀNH
Tháng 11 năm 2021
mu88 betLiên kết đăng nhập
CHỦ ĐẦU TƯ
Ông NGUYỄN VĂN SANH
ĐỊA ĐIỂM
Quận Tân Bình, Tp. HCM
QUI MÔ
4 Tầng | 239 m2
NỘI DUNG
Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG
Tháng 6 Năm 2023
HOÀN THÀNH
Tháng 10 Năm 2023
mu88 betLiên kết đăng nhập
CHỦ ĐẦU TƯ
Ông BÙI ĐĂNG HÙNG
ĐỊA ĐIỂM
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
QUI MÔ
3 Tầng | 449 m2
NỘI DUNG
Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG
Tháng 12 năm 2021
HOÀN THÀNH
Tháng 08 năm 2022
mu88 betLiên kết đăng nhập
CHỦ ĐẦU TƯ
Ông NGUYỄN THANH PHONG
ĐỊA ĐIỂM
Quận 9, Tp. HCM
QUI MÔ
Giai đoạn 1 dự án KDC
NỘI DUNG
Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG
Tháng 10 năm 2020
HOÀN THÀNH
Tháng 03 năm 2021
fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2 fb88in